Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Ansioluettelo


Ilkka Tapani Kantola

Syntymäaika ja –paikka:

17.3.1957 Rymättylä

Opinnot:

* 1976 ylioppilas, Naantalin yhteiskoulu
* 1985 teol.kand. / teol.maist., Helsingin yliopisto
* 1985 pappistutkinto ja pappisvihkimys Turun arkkihiippakunnassa
* 1991 teol.lis., Helsingin yliopisto
* 1994 teol.tri, Helsingin yliopisto
* 2006 - Sosiaali- ja terveysalan MBA opinnot, Tampereen yliopisto ja Tampereen tekninen yliopisto

Virat ja toimet:

* Euran seurakunnan vt. kappalainen 1985
* Turun seurakuntien vs. opiskelijapastori 1985 -1986
* Turun Kaarinan seurakunnan vs. papistonapulainen 1986 (ovo)
* Martin seurakunnan papiston apulainen 1986 - 1987
* Keikyän seurakunnan vs. kirkkoherra 1993 - 1994
* Nousiaisten seurakunnan vs. kirkkoherra 1994
* Turun arkkihiippakunnan pääsihteeri 1994 - 1998
* Turun arkkihiippakunnan piispa 1998 – 2005
* Lapsi- ja perhetyön johtaja, yksityinen säätiö, Helsinki 2005 – 2007
* Kansanedustaja 2007 -

Eduskuntatyö:

* Lakiovaliokunta, jäsen 2007 - 2011
* Sosiaali- ja terveysvaliokunta, varajäsen 2007 - 2011
* Tulevaisuusvaliokunta, varajäsen 2007 - 2011
* Yleisradion hallintoneuvosto, jäsen 2007 - 2011
* Euro-Välimeri parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta, varajäsen 2007 - 2011
* Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta, jäsen 2007 - 2009
* Hallintovaliokunta, jäsen 2008 - 2009
* Sivistysvaliokunta, varajäsen 2009 - 2010
* Sivistysvaliokunta, jäsen 2010 - 2011
* Perustuslakivaliokunta, jäsen 2011 -
* Ulkoasiainvaliokunta, jäsen 2011 -
* Parlamentaarisen Välimeriunionin Suomen valtuuskunta, jäsen 2011 -
* Eduskunnan kirjaston hallitus, varapuheenjohtaja 2011 -
* Yleisradion hallintoneuvosto, puheenjohtaja 2011 -
* Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, 2. varapuheenjohtaja 2014 - 2015
* Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, työvaliokunnan jäsen 2015 -

Muu työkokemus:

* Maataloustöitä kotitilalla 1972 – 1979
* Rakennustyömies, Naviren telakka, Naantali 1977
* Rakennus- ja korjausalan yrittäjä 1976 – 1979
* Sairaala-apulaisen kesätyö, Tukholma 1980
* 1987-1991 stipenditutkija Helsingin yliopisto

Luottamustoimia:

* Rymättylän kunnan kirjastolautakunnan jäsen 1977 - 1980
* Kirkolliskokousedustaja 1996-1998 (valitsijamies, lakivaliokunnan jäsen)
* Suomen Pipliaseura ry, hallituksen puheenjohtaja 1999 - 2005
* Kirkon ihmisoikeusneuvottelukunta, puheenjohtaja 1999 - 2004
* Pyhän Henrikin Pyhiinvaellusneuvottelukunta, puheenjohtaja 1999 - 2005
* Länsi-Suomen läänin poliisiasiain neuvottelukunta, jäsen 1999 - 2005
* Turun Sanomat, hallintoneuvosto, jäsen 1999 - 2005
* Theobalt (Itämeren maiden roomalaiskatolisten, ortodoksisten ja luterilaisten kirkkojen verkosto), Suomen ev.lut.kirkon edustaja 1998 - 2005
* Pyhän Henrikin säätiö, hallitus, puheenjohtaja 1998 - 2005
* Pohjoismainen Ekumeeninen Neuvosto, varajäsen 2000 - 2005
* Järvenpään Seurakuntaopisto, johtokunnan puheenjohtaja 2000 - 2008
* Kirkolliskokouksen perustevaliokunta, jäsen/puheenjohtaja 2000 - 2005
* Kirkon kasvatusasiain toimikunta, puheenjohtaja 2000 -2001
* Suomen ev.lut.kirkon ja Suomen Vapaakirkon neuvottelukunta, jäsen 2000 – 2005
* Suomen ev.lut.kirkon ja Helluntaiherätyksen neuvottelukunta, jäsen 2001 – 2005
* Kirkon teologikoulutustoimikunta, puheenjohtaja 2001 - 2004
* Kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön toimikunta, puheenjohtaja 2002 – 2005
* Piispainkokouksen valmistusvaliokunta, puheenjohtaja 2002 - 2004
* Suomen Ekumeeninen Neuvosto, jäsen 2002 – 2005
* Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallitus, jäsen 2004 – 2005
* Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta, jäsen 2007 - 2011
* Eduskunnan ihmisoikeusryhmä, puheenjohtaja 2007 – 2012
* Eduskunnan Turkki-ystävyysryhmä, puheenjohtaja 2007 -
* Eduskunnan veneily- ja vesistönsuojelutyöryhmä, varapuheenjohtaja 2007 - 2011
* Eduskunnan väestö- ja kehitysryhmä, varapuheenjohtaja 2007 -
* Varsinais-Suomen Sininauha ry, puheenjohtaja 2008 – 2011
* Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö, valtuuskunnan puheenjohtaja 2008 –
* Suomen sosialidemokraattinen puolue, varapuheenjohtaja 2008 – 2012
* Etnisten suhteiden neuvottelukunta, varajäsen 2008 – 2011
* Turun kaupunginvaltuusto, jäsen 2009 –
* Sininauhaliiton hallitus, jäsen 2009 - 2011
* Osuuskunta Tradeka-yhtymän edustajisto, jäsen 2010 -
* Suomen YK-liitto, varapuheenjohtaja 2012 - 2013
* Ihmisoikeusvaltuuskunta, jäsen 2012 -
* Suomen Merimieskirkko ry, hallituksen jäsen 2012 -
* Kustannus Oy Demari, hallituksen jäsen 2013 -
* Työväen Sivistysliitto, hallituksen puheenjohtaja 2013 -
* Suomen YK-liitto, puheenjohtaja 2014 -
* Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus, varapuheenjohtaja 2015 -

Julkaisuja:

* Probability and Moral Uncertainty in Late and Early Modern Times. (Väitöskirja) Helsinki 1994.
* Some Modern Aspects of Medieval Probability. Teoksessa Moral and Political Philosophies in the Middle Ages. Proceedings of the Ninth International Congress of Medieval Philosophy. Ottawa, 17-22 August 1992. Ed. B. Carlos Bazán, Eduardo Andúhar, Léonard G. Sbrocchi. Legas 1995.
* Henry Ghentiläisen omatuntokäsitys. Teoksessa Sielun liikkeitä. Filosofianhistoriallisia tutkielmia. Toim. Taina M. Holopainen ja Toivo Holopainen. Helsinki 1996.
* Pascal´s Wager and Moral Tutiorism. Teoksessa Medieval Philosophy and Modern Times. Ed. Ghita Holmström-Hintikka. 1997
* Yhteinen käsitys kaitsennasta. Teoksessa Siltaa rakentamassa. Arkkihiippakunnan vuosikirja 1997.
* Työssä, mutta palvelutyössä. Teoksessa Viisauden sanat ovat tiedon mauste. Toim. Harri Raitis. Suomen Liikemiesten Lähetysliitto 2000.
* Vanha testamentti seurakuntatyössä. Teoksessa Iisain Kantologia, Vanhan testamentin saarnatekstien pohdiskelua. Toim. Kai Peltonen ja Janne J. Nurmi. Kirjapaja ja Pyhän Henrikin Säätiö 2001.
* Läpi lukkojenkin. Teoksessa Sanaa Sastamalasta. Tyrvään seurakunta, julistus- ja musiikkityön johtokunta. Vammala 2001.
* Uskonnonvapauskomitean mietintö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kannalta. Teologinen aikakauskirja 6/2001.
* Lähimmäisyys – kristinuskon tavaramerkki. Teoksessa Anno Domini 2001, Diakoniatieteen vuosikirja. Toim. Mikko Lahtinen ja Tuulikki Toikkanen. Lahden Diakoniasäätiö, Lahden Diakonian Instituutti 2001.
* Seurakunnan työyhteisö ja johtaminen. Teoksessa Johtaminen seurakunnassa. Toim. Raimo Turunen. Edita Oyj. Helsinki 2001.
* Kirkollisen auktoriteetin kysyntä. Teoksessa Arkki ja arki – arkkipiispa Jukka Paarman juhlakirja. Toim. Marketta Ruoppila-Martinsen. Pyhän Henrikin säätiö ja Kirjapaja 2002.
* Kun pahan valta kasvaa ympärillä. Teoksessa Rikos ja rangaistus, Sielunhoidon aikakauskirja 14. Toim. Kirsti Aalto, Anna-Leena Tiihonen, Saku Toiviainen, Simo Ylikarjula. Kirkon sairaalasielunhoito, Kirkon diakonia ja yhteiskuntatyö, Kirkon perheasiat, Kirkon koulutuskeskus 2002.
* Ehdottomuus ja mustavalkoisuus –saarna, Avioliiton hoitaminen kristityn velvollisuutena –saarna. Teoksessa Sana ei tyhjänä palaja. Toim. Matti Taatila. Loimaan kaupunkiseurakunta 2003.
* Kristillisestä ihmiskäsityksestä. Teoksessa Uudelle vuosisadalle, seminaariesitelmät 4.4.2003. Toim. Ritva Arho. Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2003.
* Elämänarvot tärkeysjärjestykseen. Teoksessa Suomen Kristillinen Lääkäriseura, Vuosikirja 2002-2003. Suomen Kristillinen Lääkäriseura ry. 2003.
* Vastaan siis kysyn. Paimenkirja. Pyhän Henrikin Säätiö ja Kirjapaja 2003.
* Usko menee ihon alle. Teoksessa Suomalaisen Jumala tänään. Toim. Jouko Lankinen. Kirjapaja 2003.
* Lapsityön teologian edellytyksiä. Teoksessa Lapsityön käsikirja. Toim. Leena Heinonen, Juha Luodeslampi, Leena Salmensaari. Kirjapaja 2004.

Perhesuhteet:

Avioliitossa (2.), kaksi lasta (1. avioliitosta)

Sotilasarvo:

res. ylikers.

Harrastukset:

Musiikki, purjehdus, design

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu