Ilkka Kantola - Kansandustaja
 

Viikkoviestin tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ
Rekisteriä pitää ja toimii rekisteristä vastaavana henkilönä kansanedustaja Ilkka Kantola,
00102 Eduskunta.
 
REKISTERIN NIMI
kansanedustaja Ilkka Kantolan viikkoviesti
 
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään kansanedustajan yhteiskunnallisesta toiminnasta liittyvään tiedottamiseen. Listan tietoja voidaan käyttää vaaleihin liittyvien lahjoitusten tai muun tuen pyytämiseen.
 
REKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT
Rekisteriin tallennetaan henkilön suostumuksen perusteella hänen ilmoittamansa sähköpostiosoite.
 
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin merkittävät tiedot kerätään henkilön omasta ilmoituksesta internetsivuilla www.ilkkakantola.fi olevan lomakkeen kautta tai kun henkilö muuten ilmoittaa rekisterinpitäjälle halukkuutensa liittyä listalle.
Rekisterissä oleva voi milloin tahansa poistua listalta ilmoittamalla rekisterinpitäjälle halukkuutensa poistua listalta joko samalla internetsivulla olevan lomakkeen kautta tai muuten ilmoittamalla halukkuudestaan rekisterinpitäjälle.
 
TIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 
TIETOJEN SUOJAAMINEN
Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa ja sen suojataan normaaleja hyvien tietoturvakäytäntöjen mukaisilla teknisillä menetelmillä. Tietoja voivat käyttää rekisterinpitäjä tai tämän erikseen valtuuttamat. Tallennettuihin tietoihin ei ole pääsyä ulkopuolisilla.
Listan jäsenille lähetetyissä viesteissä sähköpostiosoitteet pidetään toisistaan erillään eikä tietty listalla olija saa muiden rekisterissä olevien nimiä tai sähköpostiosoitteita listalta tietoonsa.
 
REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot sekä vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastuspyyntö tai virheellisen tiedon oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

päivitetty 24.5.2018

 
Powered by Smart Kotisivutyökalu