Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Kansallinen mielenterveyshanke käyntiin

10.07.2008

Mielipide Uutispäivä Demari 9.7.2008

Suomalaisen kansanterveystyön keskeisiin haasteisiin on kuulunut korkea sairastuvuus ja kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihin. Ongelman vakavuus todettiin erityisesti Itä-Suomessa. Sen ratkaisemiseksi käynnistettiin kansanterveyslaitoksen toimesta laajamittainen ns. Pohjois-Karjala -projekti. Projektin tavoitteena oli tutkia sairastuvuuden yleisyyttä, sen todennäköisiä syitä sekä laatia ehdotukset käytännön toimiksi, joilla sairastuvuutta voidaan olennaisesti vähentää. Nyt tiedämme, että projektin puitteissa tehty työ on tuottanut hyviä tuloksia. Sairastuvuutta on kyetty vähentämään kiinnittämällä huomiota elintapoihin ja ruokavalioon.

Tänään yksi keskeisin kansanterveyden haaste on eriasteiset mielenterveyden häiriöt ja ongelmat. Merkittävä terveyshaaste näistä muodostuu silloin, kun ne alentavat henkilön toimintakykyä niin ettei hän selviydy jokapäiväisessä elämässään tai kun hänen kykynsä opiskella tai tehdä työtä alenee merkittävästi tai peräti romahtaa. Erilaisissa tutkimuksissa on todettu jo lapsilla ja nuorilla hälyttävän suuri määrä toimintakykyä alentavia mielenterveyden häiriöitä. Näiden selvittäminen ja avun löytäminen ajoissa olisi tavattoman tärkeätä lasten ja nuorten tulevaisuutta ajatellen.

Aikuisten osalta mielenterveysongelmat muodostavat tänä päivänä merkittävimmän syyn ennenaikaiseen eläkkeelle siirtymiseen työkyvyttömyyden perusteella. Sydän- ja verisuonitaudit sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet jäävät toiselle sijalle. Mielenterveyden häiriöistä kertovat myös yhteiskunnassamme oleva korkea väkivallan ja erityisesti perheväkivallan määrä sekä siihen usein liittyvä humalahakuinen alkoholinkäyttö.

Mielenterveysongelmien diagnosointi, tutkimus ja hoito muodostavat nykyaikaiselle lääketieteelliselle ja ihmistieteelliselle tutkimukselle vaikean haasteen. Tutkimusaihe ja kansanterveydellinen ongelma on vaikeampi kuin sydän- ja verisuonitautien hoitaminen. Tästä huolimatta käsillä oleva haaste tulisi ottaa päättäväisesti työn alle. Mielenterveysongelmat pitävät sisällään syvää inhimillistä kärsimystä. Tämä lisäksi kyse on kansantaloudellisesti merkittävästä kustannuksesta ja inhimillisten voimavarojen suunnattomasta tuhlauksesta.

Maassamme olisikin nopeasti käynnistettävä mielenterveyden alueella laaja kansallinen, parinkymmenen vuoden ajalle sijoittuva terveyshanke. Hankkeen tulisi sisältää kaikki ikäryhmät. Tavoitteena olisi kansallisen mielenterveyden kohottaminen 30 prosentilla nykyisestä, kun mittarina käytetään kansalaisten toimintakyvyn alentumista mielenterveydellisistä syistä arkipäivän elämässä, opiskelussa ja työssä. Hankkeen tulisi olla tutkimuksellisesti laajasti poikkitieteellinen ja hallinnolliset rajat ylittävä. Mukana olisivat eri ala lääketieteestä kulttuuriin ja taiteeseen. Hankkeelle olisi varattava riittävä rahoitus valtion budjetista ja mukaan olisi kytkettävä myös erilaisten järjestöjen laaja kokemus ja asiantuntemus.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu