Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Arki kamppaa aatteen

29.08.2008

Kolumni 24d-verkkolehti 29.8.2008

Vasemmiston ja oikeiston kannat ovat hämärtyneet suhtautumisessa kuntapalveluihin. Näin kertoo Kunnallisalan kehittämissäätiön tuore tutkimus. (Julkaistu 22.8.2008) Vähän yli tuhat henkilöä käsittävässä kyselytutkimuksessa selviteltiin kansalaisten suhtautumista kuntapalveluiden tuottamiseen yksityisten markkinoiden tai julkisen sektorin toimesta. Tutkimustulokset olivat tutkijoiden mielestä yllättäviä. Tulosten mukaan jako vasemmistoon ja oikeistoon ei enää näy niin selvästi kuin aikaisemmin, jolloin vasemmisto oli perinteisesti vahvan julkisen sektorin kannalla oikeiston pannessa toivonsa yksityiseen, kilpailutettuun tuotantoon.

Kiinnostavaa on se, että vastaajien koulutustasolla, iällä ja tuloilla näyttää olevan yhteys siihen, miten he suhtautuvat kuntapalvelujen tuotantotapaan. Vähäisen koulutuksen omaavat, iäkkäät ja pienituloiset SDP:n ja Kokoomuksen kannattajat uskovat muita vahvemmin yksityisen, kilpailutetun tuotannon hyvyyteen. Vasemmistoliiton ja Vihreiden kannattajiksi itsensä määrittelevät suhtautuvat kriittisesti yksityisen palvelutuotannon osuuden kasvattamiseen.

Korkeasti koulutetut ja hyvätuloiset vastaajat olivat muita hanakammin vahvan julkisen sektorin kannattajia. Näitä löytyy SDP:n, Keskustan, Vasemmistoliiton ja Vihreiden kannattajista. Sosialidemokraattien kannattajissa on tutkimuksen mukaan suuri ryhmä yksityiseen kilpailuun uskovia, suuri ryhmä vahvaan julkiseen sektoriin uskovia ja lisäksi iso ryhmä, joita tutkimuksessa luonnehdittiin "liberaalin individualismin" edustajiksi.

Miten tällainen kyselytutkimuksen tulos tulisi ymmärtää? Miksi ihmisten mielipiteet jakautuvat tällä tavoin? Kertooko oikeiston ja vasemmiston välisen eron hämärtyminen siitä, että pragmaattinen ajattelu on sosialidemokraattien parissa lisääntynyt samalla kun ideologinen ajattelu on heikentynyt? Onko niin, että se osa sosialidemokraatteja, jonka perusterveydenhuolto on terveyskeskusten varassa, on pettynyt palvelun tasoon ja pettymykset kunnallisten palvelujen käyttäjänä ilmenevät kritiikkinä julkista terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan? Tämä ryhmä ei usko, että parempaa palvelua löytyy muutoin kuin yksityisen, markkinaehtoisen palvelutuotannon kautta. Tällaista ilmiötä, jossa pragmaattisuus voittaa aatteellisuuden, ei näytä olevan Vasemmistoliiton kannattajien kohdalla.

Paremmin koulutettu ja palkattu osa sosialidemokraattien kannattajista ilmoittaa uskovansa julkiseen palvelujärjestelmään. Onko niin, että koulutetumpi ja paremmin palkattu osa sosialidemokraatteja käyttää tarvittaessa yksityistä terveydenhuoltoa työterveyshuollon kautta ja muutenkin? Heidän omaan arkeensa eivät ehkä kuulu pettymykset julkiseen terveydenhuoltoon. Ideologisista syistä he kuitenkin uskovat, että laaja julkinen terveydenhuolto on yhteiskunnallisen tasa-arvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden kannalta tärkeä asia.

Mitä johtopäätöksiä sosialidemokraattien pitäisi tästä tehdä? Tutkimustulos kertoo kuntapalveluissa koetuista puutteista. Lisäksi se kertoo siitä, että sosialidemokratiaan sisältyy aatteellisuuden ohella paljon käytännöllisyyttä eli pragmaattisuutta. Jos arkipäivän kokemukset ovat ristiriidassa ideologisesti perustelujen käytäntöjen kanssa, ideologia jää sosialidemokraatilla toiseksi. Sosialidemokraatilla on lupa ajatella itse ja tehdä omat johtopäätöksensä arkipäivän pettymyksistä. Puolueena meillä on kaksi vaihtoehtoa: joka panna julkisesti tuotetut palvelut kuntoon tai avata ovat yksityisen sektorin markkinaehtoiselle tuotannolle. Nykyinen tilanne ei voi jatkua.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu