Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Työ- ja elinkeinotoimistojen palvelukyky

24.02.2009

Kirjallinen kysymys KK 82/2009

20.2.2009

Valtion tuottavuusohjelman alkuperäisenä tarkoituksena oli toimintojen uudelleenorganisointi tilanteessa, jossa valtionhallinnosta siirtyy runsaasti väkeä eläkkeelle. Tuottavuusohjelma on kuitenkin muuttunut kaavamaiseksi valtionhallinnon työpaikkojen leikkuriksi. Hallituksen talouspoliittinen ministeriryhmä ei ole taantumassakaan luopunut asettamistaan vähennystavoitteista, vaikka niiden kohdennusta eri ministeriöihin on muutettu. Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriölle on myönnetty sadan henkilötyövuoden kevennys 2 250 työpaikan vähennystavoitteesta. Nykyisten suunnitelmien mukaan alueellisista työ- ja elinkeinotoimistoista vähennetään 670 henkilötyövuotta.

Selvitäkseen asetetuista vähennystavoitteista työ- ja elinkeinoministeriö on yhtiöittänyt joitain toimintojaan, jolloin ne eivät enää ole tuottavuusohjelmassa mukana olevia valtion työpaikkoja. On päädytty myös ulkoistuksiin. Samalla taloudellinen taantuma ja työttömyyden lisääntyminen asettavat yhä suurempia vaatimuksia ministeriön hallinnonalalle. Hallitus odottaa siirtymistä passiivisesta työttömyysturvasta työttömien aktivointiin, mutta TE-toimistoille ei anneta resursseja tähän työhön.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo turvata alueellisten työ- ja elinkeinotoimistojen palvelukyvyn?

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu