Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Ihmisoikeuksien toteutuminen taloudellisessa taantumassa

24.02.2009

Kirjallinen kysymys 83/2009

20.2.2009

Taloudellinen taantuma kiristää kilpailua ja synnyttää yrityselämässä epäterveitä toimintatapoja. Väärinkäytökset vaarantavat välittömästi velvoitteensa rikkovien yritysten työntekijöiden asemaa ja aiheuttavat pitkällä aikavälillä kansantalouteen vääristymiä. Sisäasiainministeriön mukaan talousrikollisuuden ja harmaan talouden aiheuttamat vahingot ovat yli 5 miljardia euroa vuodessa. Summasta noin puolet aiheutuu verotulojen menetyksistä ja puolet elinkeinoelämälle ja yksityisille kuluttajille aiheutuneista vahingoista. Maksujen laiminlyönnin lisäksi harmaaseen talouteen liittyy ihmisoikeusongelmia: työvoiman hyväksikäyttöä, työsyrjintää ja jopa ihmiskauppaa.

Keskusrikospoliisin selvityksen mukaan lähes joka kymmenes talousrikoksesta epäilty kuuluu järjestäytyneeseen rikollisryhmittymään. Järjestäytynyt rikollisuus on ammattimaista ja kansainvälistä toimintaa. Maahan laillisesti ja laittomasti tulleet ulkomaalaiset työntekijät, joilla ei ole käsitystä suomalaisista työehdoista ja yhteiskuntajärjestelmästä, ovat rikollisten armoilla. Pakkotyö ja muunlainen ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin saattaminen on kuitenkin rikoslain (38/1889) nojalla rangaistavaa.

Päämäärätietoinen ponnistelu talousrikosten ja harmaan talouden torjumiseksi sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla on välttämätöntä veropohjan ylläpitämiseksi. Meillä ei ole varaa elinkeino- ja työelämän luotettavuuden horjuttamiseen. Ihmisoikeuksista on pidettävä kiinni myös taloudellisen taantuman aikana.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo ehkäistä harmaan talouden laajentumista ja turvata ihmisoikeuksien toteutumisen taloudellisen taantuman aikana?

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu