Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Mitä ostaa seksinostaja

05.10.2009

Kolumni Uutispäivä Demari 5.10.2009

Aiheesta järjestetään eduskunnassa marraskuussa seminaari. Järjestäjänä on tasa-arvoasiain neuvottelukunnan työryhmä. Työryhmän tehtävänä on arvioida seksin oston osittain kriminalisoivaa lainsäädäntöä. Laki tuli voimaan 1.10.2006. Sen mukaan seksin ostaminen on rikos, jos myyjä on parituksen tai ihmiskaupan uhri.

Rangaistavuuden edellytyksenä on, että hyväksikäyttäjä lupaa tai antaa parituksen tai ihmiskaupan kohteena olevalle henkilölle rahallisen tai muun taloudellista arvoa edustavan korvauksen sukupuoliyhteydestä tai vastaavasta seksuaalisesta teosta. Rangaistukseksi tuomitaan sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Myös yritys on rangaistava.

Eduskunta velvoitti oikeusministeriön seuraamaan lain toimivuutta ja laatimaan asiasta arviointiraportin. Raportti ilmestynee lokakuun aikana, jolloin laki on ollut voimassa kolmisen vuotta. Eduskunta pääsee sen jälkeen keskustelemaan aiheesta ja pohtimaan pitäisikö lainsäädäntöä kehittää johonkin suuntaan.

Mielipiteet prostituution kriminalisoinnista hajaantuivat eduskunnassa hallituksen lakiesityksen pitkän käsittelyn aikana. Hallitus esitti, että seksin ostaminen olisi rikos kaikissa tapauksissa. Valiokunnan käsittelyssä lakiehdotus muuttui. Seksin ostaminen kriminalisoitiin vain niissä tapauksissa, joissa myyjä on parituksen tai ihmiskaupan uhri.

Voimassaoleva laki pitää seksikauppaa hyväksyttävänä niin kauan kuin seksipalvelun tuottaja on myös sen myyjä, jolla on vapaus valita asiakkaansa ja päättää tekeekö kauppaa vai ei. Jos seksikaupan palveluntuottaja toimii jonkin kolmannen osapuolen lukuun, tai jos hän toimii vähäisessäkään määrin kolmannen tahon pakottamana tai velvoittamana, kyse on seksipalvelusta, jonka ostaminen on rikos. Eduskunta filosofoi, että kahdenvälisessä suorassa seksikaupassa on kyse kahden itsenäisen ja vapaan toimijan välisestä sopimussuhteesta eikä sitä pidä lailla kieltää.

Lain arvioinnissa pääasiallinen kiinnostus kohdistuu siihen, miten laki on vähentänyt paritus- ja ihmiskaupparikollisuutta. Toiseksi on tärkeätä arvioida sitä, miten uusi laki ylipäänsä on vaikuttanut seksikaupan palveluntuottajien asemaan kuten henkilökohtaiseen riippumattomuuteen ja turvallisuuteen. Kolmanneksi olisi syytä tutkia sitä, miten laki on edistänyt sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Laki kuvastaa vahvaa uskoa seksin myyjän ja ostajan keskinäiseen tasa-arvoisuuteen. Kun prostituoiduista valtaosa kuitenkin on naisia ja seksin ostajista valtaosa miehiä, kysymys tasa-arvosta on laajempi. Edellisen hallituksen esitys seksinoston kokonaan kieltämisestä perustui juuri siihen, että kaikenlainen prostituutio ylläpitää ihmiskäsitystä, joka asettaa sukupuolet erilaiseen asemaan. Tällaisessa kulttuurissa naisen seksuaalisuus irrotetaan naisen ihmisyydestä erilliseksi kauppatavaraksi. Vaikka seksikauppa olisikin kahden kauppa, sen hyväksyminen kulttuurissa ohjaa ajatteluamme silloinkin, kun emme itse myy tai osta.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu