Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Turun hovioikeuden toiminnan jatkaminen

17.12.2009

Kirjallinen kysymys KK 1067/2009

17.12.2009

Hallitus on toteuttanut kunnianhimoisen käräjäoikeusverkoston uudistuksen, jonka myötä käräjäoikeuksia on ensi vuoden alusta nykyisen 51:n sijasta enää 27. Rakennemuutoksen tavoitteena on keventää hallintoa ja parantaa toiminnan tasoa. Käräjäoikeuksien päätöksistä tehtäviä valituksia käsitellään hovioikeuksissa, joita koskien on myös juuri valmistunut Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkimus. Tutkimuksessa esitellään malleja hovioikeuksien määrän vähentämiseksi.

VATT selvitti korkeimman oikeuden toimeksiannosta hovioikeuksien aluerakennetta ja käsittelyaikojen eroja. Tutkimuksessa todettiin, että hovioikeuksien käsittelyajoissa on merkittäviä eroja. Kouvolan hovioikeudessa käsittelyajat ovat noin 90 päivää lyhyempiä kuin Helsingin hovioikeudessa. Tutkimuksen mukaan vuonna 2005 toteutetulla hovioikeuspiirien muutoksella oli kuitenkin enimmäkseen myönteisiä vaikutuksia asioiden käsittelynopeuteen.

Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi mahdollisuuksia optimoida hovioikeuksien sijainti nykyisen väestömäärän ja vuoden 2040 väestöennusteen perusteella. Tulosten mukaan hovioikeudet eivät nykyisellään sijaitse otollisimmissa paikoissa, jos otetaan huomioon etäisyydet ja väestön määrä. VATT:n mukaan väestömäärällä painotetut etäisyydet hovioikeuksiin ovat nykyisellään noin 15 prosenttia pidemmät kuin optimitilanteessa. VATT:n laskennallisessa mallissa päädytäänkin esittämään Turun hovioikeuden siirtämistä Tampereelle.

Suomessa on kuusi hovioikeutta, joista vanhin on vuonna 1623 perustettu Turun hovioikeus. Vaikka Turussa on jo totuttu pettymään valtion laitosten sijoittamispäätöksiin, ajatus hovioikeuden siirrosta kuulostaa hatarasti perustellulta. Hovioikeudella on käytössään kaikki asianmukaiset sähköiset järjestelmät ja hovioikeus matkustaa tarvittaessa esimerkiksi Tampereelle. Myös VATT:n selvitys tukee näkemystä Turun hovioikeuden toimivuudesta. Tutkimuksen mukaan Turun hovioikeus oli Vaasan hovioikeuden kanssa maamme toiseksi nopein.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo huolehtia siitä, että Turun hovioikeuden ainutlaatuisen pitkä kokemus ja korkea osaaminen turvataan ja että oikeus voi jatkaa toimintaansa Turusta käsin sen jälkeenkin, kun hovioikeusverkosto on uudistettu?

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu